Införande av Zoom

Spara favorit 17 dec december 2018
Zoom

Zoom kommer att ersätta Adobe Connect som vår plattform för distansundervisning från den 21 januari 2019. Projektet informerar löpande på denna sida och som nyheter här i medarbetarportalen.

Adobe Connect har tillhandahållits av Sunet som nu avvecklar sitt avtal med Adobe. De har som ersättning upphandlat Zoom. Det är en modern och mer lätthanterlig plattform som gör det enkelt  att genomföra grupparbeten, seminarier och föreläsningar virtuellt via dator och oberoende av fysisk närvaro på campus. Många andra svenska lärosäten väljer också att övergå till Zoom eftersom tjänsten erbjuds visa Sunet.

Förvaltningschef Lotten Glans har ansvaret för genomförande av förändringen och har format ett projekt och tillsatt en styrgrupp. Mittuniversitetet har tagit hjälp av PwC för att driva och leda projektet. Det är Peo Lisén och Niklas Ljung från PwC som utgör projektledarfunktionen (de har ersatt Leif Tüll och Mattias Nilsson från PwC som initialt hade detta uppdrag).

Projektet har i sin tidsplan ett pilotinförande under oktober månad och parallellt planeras utbildning av medarbetare under hösten. Zoom kommer att användas för all distansundervisning från 2019-01-21.

Projektet kommer under höstterminen vara uppdelat i två delprojekt:

  1. Delprojekt Verksamhet ansvarar för utbildning samt stöd till användare och lärare. Projektet tittar även på hur bytet påverkar undervisningen och organisationen. Delprojektledare är Linda Näsström.
  2. Delprojekt Teknik ansvarar för att Zoom införs och ansluts till angränsande system. Projektet ansvarar även för att testa och verifiera lösningen inför driftsättningen samt planera för användarsupport. Delprojektledare är Ove Olander.

Beslut om utfasning av Adobe Connect

Styrgruppen har beslutat att:
- inspelningsfunktionaliteten i Connect stängs 31 januari 2019.
- antalet licenser minskas med minskad användning.
- den 31 augusti 2019 stängs inloggning till tjänsten Sunet Connect via Swamid.
- inspelat material är tillgängligt t o m 31 januari 2021, då tjänsten avslutas, antingen via tjänsten eller på annat sätt.
- gallring/bevarande av material ÄLDRE än två år åligger respektive myndighet att utföra i enlighet med gällande riktlinjer.
- all undervisning som använder e-mötestjänst ska använda Zoom efter 2019-01-21. Efter det datumet är det inte längre tillåtet att använda Adobe Connect.

Inventering migreringsbehov inspelad media

En inventering av lärares behov av att migrera inspelad media har genomförts. En begäran om migreringsunderlag gick ut  via akademins avdelningschefer. 

Missiv med manualLyssna

Migreringsunderlag

Kontakt

Peo Lisén, projektledare
per-olov.lisen@pwc.com

Niklas Ljung, projektledare
niklas.ljung@pwc.com

Linda Näsström, delprojektledare verksamhet

Ove Olander, delprojektledare teknik

Referensgruppsdeltagare

Referensgruppen stödjer projektet med synpunkter och fungerar som bollplank för olika förslag. Referensgruppsdeltagaren är avdelningens representant i referensgruppen och stöttar kollegor på avdelningen under införandet av Zoom. 

Pia Heidtmann, MOD
Jan-Erik Jonsson, IST
Anna Longueville, EHB
Mazhar Hussain, EKS
Erik Öberg, DSV
Kai Kronenberg, TUG
Marcus Sundgren, UTV

Verksamhetsspecialister