Teams – en chattbaserad samarbetsyta

Spara favorit

Teams är en samarbetsyta där det går att skapa specifika grupper för exv. din institution/avdelning/motsvarande eller för ett projekt/arbetsområde. Där kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid. Teamet kan t.ex. ha en gemensam Planner med uppgifter som behöver genomföras och använda Forms för att exv. skapa omröstningar i teamet. Det går även att koppla in andra externa applikationer. Precis som i Skype kan du chatta, delta i samtal och onlinemöten i Teams.

Introduktion och utbildning i Teams

Videoutbildning för Microsoft Teams