Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work

Spara favorit

Syfte

Huvudsyftet är att utveckla samverkans- och nätverksformer som kan leda fram till ökad internationalisering av distansutbildningar. Delsyften med projektet kan ses som relaterat till samverkan och nätverksbyggande samt kursutvärdering och utveckling.

Tidplan

Januari 2019 -- Juni 2020

Tilldelade medel

1, 82 mkr

Kontaktperson

Åsa Tjulin (HLV)

Mer information

Statusrapport juni 2019.Lyssna

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet.