Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling

Spara favorit

Mål

Att utveckla ett universitetsövergripande verktyg för kursutveckling som ger en bättre arbetsmiljö tillsammans med högre kvalitet på våra kurser.

Tidplan

2019-01-01 -- 2021-06-30

Tilldelade medel

1,3 mkr

Kontaktpersoner

Petter Stenmark (KMT), Marianne Olsson Lindberg (MOD)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Statusrapport publiceras här efter den 30 juni.