Supported Education

Spara favorit

Mål

Att fler studenter klarar sina studier med hjälp av metoden "Supported Education". Metoden bygger på tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter. Samt att lärarna upplever att metoden underlättar för studenter att fullfölja sina kurser. 

Tidplan

Januari 2020 - December 20221

Tilldelade medel

1 659 tkr

Kontakperson

Maria Warne (HLV)

Mer information

Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet