Snabbtänkt – Aktuella reflektioner från ledande forskare

Spara favorit

Mål

Att genom kontinuerliga och uppmärksammade sammanställningar av initierade forskarreflektioner i aktuella frågor göra Mittuniversitetet mer känt på nationell nivå, och samtidigt stärka relationerna till centrala samhällsaktörer och till allmänheten.

Tidplan

2018-10-01 -- 2021-03-31

Tilldelade medel

1,731 mkr

Kontaktpersoner

Niklas Bolin (HSV/DEMICOM) och Lars Nord (DEMICOM)

Mer information

StatusrapportLyssna juni 2019.

Slutrapport publiceras här efter den 30 juni 2021.

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet.