Samverkansportfolio

Spara favorit

Mål

Att utveckla ett digitalt verktyg som kan systematisera och effektivisera uppföljningen av vår samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Tidplan

2018-09-01 -- 2019-06-30

Tilldelade medel

600 tkr

Kontaktperson

Mattias O'Nils (EKS)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Statusrapport för projektet: Statusrapport samverkansportfolioLyssna.