Samverkan mellan Miun labb-miljöer

Spara favorit

Mål

Målet är ett forum för gemensam utveckling och nyttjande av varandras resurser, miljöer och kompetenser, för att skapa ökad attraktion och konkurrenskraft för de enskilda labb-miljöerna och för Mittuniversitetet.

Tidplan

2018-09-15 -- 2020-06-30

Tilldelade medel

2,256 mkr

Kontaktperson

Erna Danielsson (HSV/RCR)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Statusrapport publiceras här efter den 30 juni.