MIUN Research Exhibition: Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet

Spara favorit

Mål

Utveckla ändamålsenliga och långsiktiga hållbara metoder och arbetsformer för att producera forskningskommunicerande utställningar och program i universitetsbibliotekets fysiska och digitala rum. 

Tidplan

Januari 2020 - December 2022

Tilldelade medel

3 482 tkr

Kontakperson

Helen Asklund (BIB)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.