Cloud solution for education using virtual desktop for all university students. Phase II

Spara favorit

Mål

Ta den nya virtuella utbildnings- och skrivbordsplattformen till nästa steg. Förbättra plattformens stabilitet och kvalitet samt anpassa den till de behov som finns i våra utbildningar.

Tidplan

Juli 2019 - Juni 2020

Tilldelade medel

650 tkr

Kontaktperson

Itai Danielski (EHB)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.