Studentportal

Spara favorit

Syfte

Utveckling av studentportalen för att förbättra den digitala studiemiljön.

Mål

  • Enklare studieadministration för studenten.
  • Ökad tillgång till, och kunskap om, Mittuniversitetets utbud av service och tjänster (SUSS, FUS, nyheter och bibliotek)
  • Fler använder Mittuniversitetets digitala tjänster så att arbetsbelastningen minskar hos lärare, studieadministrativ personal samt servicecenter.
  • Användare ska nå hela plattformen från varje sida så att det blir färre klick för att navigera.
  • Effektivare vardag för studenterna så att de blir nöjdare och upplever högre kvalitet.
  • Lättare att nå information från andra plattformar (RSS).
  • Ökad genomströmning.
  • Driftsäkrare miljö

Berör

Huvudmålgrupp är studenterna och deras behov har identifierats i en behovsanalys.

Tidplan

Projektet är beroende av resultatet från behovsanalysen kring webbaserat kontorsstöd som ska vara klar i slutet av april

Kontaktperson

Bengt Nilsson, KOM