Skulle det inte bli tydligare och innebära bättre service med gruppchefer inom Infrastruktur?

Spara favorit

Skulle det inte bli tydligare och innebära bättre service om det skapades en tydligare struktur med sektions-/grupp-/enhetschefer på avdelningen för Infrastruktur?

Den interna organisationen på de nya avdelningarna blir en chefsfråga och något man på förvaltningen får diskutera.