Utlämning av skannade originaltentor

Spara favorit

Syfte

Att förenkla utlämning av originaltentor till studenter.

Berör

Studenter, arkivet och fakultetsadministratörer samt studentkårerna påverkas. Det kommer att underlätta arbetet för fakultetsadministratörer och det påverkar studenterna så att det blir enklare att få en originaltenta.

Tidplan

2019-01-01 -- 2019-01-31

Kontaktperson

Kent Sjöberg, SUSS