Projektstyrning

Spara favorit

Syfte

Att ta fram en modell som kan underlätta, tydliggöra och effektivisera arbetet med interna utvecklingsprojekt. 

Berör

Medarbetare som arbetar med interna utvecklingsprojekt

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS

Tidplan och projektmål

Projektmodellen publicerades feb 2018 och projektet avslutas 2018-12-31.

Kvarstående aktiviteter i projektet:

  • Utvärdering under hösten 2018
  • Projektet avslutas 2018-12-31 och resultatet dokumenteras i en slutrapport

Mer information

Se sidan för projektstöd.