Processer - Identifiera och besluta vilka

Spara favorit

Projektets syfte

Se över nuvarande processer och arbetssätt vid ekonomiavdelningen(EKO) för att få mer enhetliga arbetssätt och effektiva processer.

Start- och slutdatum för projektet

2018-04-27 -- 2018-09-26

Diarienummer

2018/1124
Slutrapport diarieförd: Ja