Paraplyprojektet

Spara favorit

Projektets syfte

Att implementera en sammanhållen produktionsplaneringsprocess för utbildning, bemanning och ekonomi för att korta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Start- och slutdatum för projektet

2015-03-15 -- 2018-06-15

Diarienummer

2015/681
Slutrapport diarieförd: Ja