Moodle-gallring

Spara favorit

Syfte 

Ta fram en förstudie som beaktar lagkrav och digitaliseringens möjligheter samt att utifrån den genomföra prioriterade insatser.

Mål

  • Följa gallringsbeslut
  • Efterleva kraven i dataskyddsförordningen
  • Underlätta överföring till e-arkivet

Tidplan

Är inte fastställd

Beställare

Ludde Edgren, FUS