Införande av Zoom

Spara favorit

Bakgrund

Mittuniversitetet använder Sunet som leverantör av flertalet datakommunikationstjänster och bland annat Sunet eMöte via plattformen Adobe Connect. eMötestjänsten används främst i undervisningssammanhang men även för interna och externa möten. Sunet har meddelat att de kommer att göra ett plattformsbyte för eMötestjänsten och Adobe Connect kommer att ersättas av Zoom. 

Syfte

Att införa Sunets eMötestjänst baserad på Zoom-plattformen och samtidigt fasa ut Adobe Connect på ett sätt som innebär att undervisningen, lärare och studenter påverkas minimalt.

Berör

Införandet berör alla lärare som använder eMötestjänsten som plattform i undervisningen samt övrig personal som använder plattformen för möten.

Ansvar och kontakt

Projektägare är förvaltningschef Lotten Glans och PwC har anlitats för att stödja med projektledning och genomförande. Det är Peo Lisén och Niklas Ljung från PwC som utgör projektledarfunktionen. Projektet är indelat i två delprojekt:
Verksamhet med Linda Näsström som delprojektledare.
Teknik med Ove Olander som delprojektledare.

Tidplan

Zoom ersatte Adobe Connect som mötesverktyg i distansundervisningen från den 21 januari 2019.