Förstudie ny kommunikationslösning (telefoni)

Spara favorit

Syfte

Kartlägga behov av framtida kommunikationslösning (telefoni) som underlag till kommande upphandling/avrop.

Tidplan

Genomförs januari - mars 2019.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS.

Mer information

Projektplan och förstudierapport inkl bilagor finns i diariet med dnr 2018/2491