Koha - bibliotekssystem

Spara favorit

Syfte

Införa ett nytt bibliotekssystem med användarvänliga och uppdaterade gränssnitt som är mindre personberoende i systemarbetet, innebär effektiva arbetsflöden för biblioteketets personal och som har en systemmiljö som är kompatibel och ”anpassningsbar” i förhållande till existerande och framtida tekniska miljöer.

Berör

  • Medarbetare på biblioteket
  • Studenter

Tidplan

2018-10-01 -- 2019-08-31

Kontaktperson

Torun Sundström