Webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram

Spara favorit

Syfte

Ta fram förslag till strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram.

Uppdrag

Kartlägga behov i verksamheten (medarbetare) samt hos studenter för digitalt samarbete och lagring samt eventuellt andra behov som identifieras för att förbättra den digitala studie- och arbetsmiljön. Fokus ska ligga på det professionella behovet som finns inom verksamheten. Det i februari 2019 uppdaterade uppdraget för projektet omfattar sammanställning av genomförda behovsanalyser, förslag till strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram samt förslag till fortsatt arbete. Framtida förvaltning av Office365 ska beaktas i arbetet liksom hur framtida granskning ska fungera och vem som är ansvarig för den.

Tidplan

Behovsanalys genomförs och förslag till strategisk inriktning arbetas fram januari - april 2019.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS.

Mer information

Sen den första versionen av projektplanen skrevs har förutsättningarna för projektet ändrats. Arbetet med behovsanalysen för ny kommunikationslösning har genomförts och i den har framkommit att O365 är en viktig och nödvändig komponent för framtidens kommunikationslösning och därför har projektplanen skrivits om. 

Projektplan finns i diariet med dnr 2018/2357