Ladok3

Spara favorit

Syfte
Implementering av nytt Ladok-system.

Berör
Alla fakultetsadministratörer, lärare och studenter. Sidosystem som Studentportalen, Lisa m. fl.

Ansvar och kontakt
Systemägare är STUA. 
Huvudprojektledare är Anders Hallberg, IT. 

Lansering
Slutlig leverans från Ladok-konsortiet planerad i november 2018. Resultatrapporteringsdelen i nya Ladok är levererad och införs ute på avdelningarna under våren 2018.

Utbildningsinsatser
Utbildning av fakultetsadministratörer för resultatrapportering samt utbildning av examinatorer för attestering av betyg pågår.

Mer information
Information om projektet finns på:
medarbetarportalen.miun.se/ladok