Utvecklingsarbeten

Spara favorit 16 jan januari 2019

Här finns information om universitetsövergripande verksamhetsutvecklingssatsningar.

Avslutade projekt

Under denna sida finns information om redan genomförda projekt som avslutats senaste året.

Personalbilder

Ny förvaltningsorganisation

Denna förändring av verksamheten genomfördes den 1 november 2018. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå universitetets övergripande mål, stärka gemensamma styrprocesser och bättre än i nuläget svara upp mot behovet av stöd.

 Ekonomi

Projekt

Under denna sida listas de projekt som finns i den gemensamma projektkatalogen som har prioriterats av IT-beredningen, övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt samt projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Projektstyrningsmodell

Projektstöd för interna projekt

För att underlätta för alla som arbetar med interna projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Mittuniversitetet. Genom modellen får vi ett gemensamt arbetssätt i organisationen och alla projekt får en liknande struktur genom mallar, checklistor och beslutspunkter (BP). Revidering i mallarna sker 2 ggr/år juni och november.

Gruppdiskussion i samband med workshop om ny strategi 1 feb 2018

Strategiarbete

På denna sida kan du följa arbetet som ledde  fram till den nya strategin för Mittuniversitetet med övergripande vision och mål för universitetet för 2019–2023.