Tydlighet i styrdokument

Spara favorit

En viktig förutsättning för effektiv styrning är tydliga styrdokument. Vid utformning och beredning av styrdokument ska därför följande eftersträvas:

  • Varje styrdokument ska i möjligaste mån innehålla ett slags styrnorm. Om detta inte är möjligt ska det tydligt framgå i både rubrik och text att dokumentet innehåller exempelvis ”Policy och regler för....”

  • Beslutade styrnormer ska inte skapa tveksamhet om vilka beslut som är tillåtna respektive inte tillåtna.

  • Om det är lämpligt fogas avsnitt från andra styrdokument, exempelvis lag och förordning, till styrdokumentets styrnorm. Detta ska då tydligt anges.

  • Styrdokumentet ska inte skymmas av ovidkommande information. Sådan information kan lämnas vid implementering eller vid annat tillfälle.

  • Enkelt och kortfattat språk.