4. Plan

Spara favorit
  • Planer ska ange så konkreta mål och/eller åtgärder som möjligt.
  • Planer ska ha en begränsad giltighetsperiod och upphör utan åtgärd vid giltighetstidens utgång.
  • Planers effekt i verksamheten ska följas upp under tillämpningsperioden och utvärderas efter periodens slut.
  • Planer kan kompletteras med uppdrag som konkretiserar eller periodiserar planen.

Exempel: Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget
Planen innehåller övergripande förutsättningar och uppdrag för Mittuniversitetets verksamhet.

Wordmall för styrdokument

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...