5. Handläggningsordning

Spara favorit

En handläggningsordning reglerar former och rutiner för arbetet med att implementera övriga styrdokument och annan styrning vid myndigheten.

  • Handläggningsordningar gäller i allmänhet tills vidare men ska prövas minst vart femte år.
  • Handläggningsordningar har i huvudsak hög grad av konkretion.
  • Handläggningsordningars tillämpning och funktion ska fortlöpande följas upp.
  • Handläggningsordningar kompletteras med de styrdokument som ska tillämpas.

Exempel: Handläggningsordning professorsanställning.
Handläggningsordningen anger process för kallelse till anställning, beslutsgång vid inrättande av anställning, sakkunniga med mera. 

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...