Hantering av antagna till utbildning på falska meriter

Spara favorit

Det inträffar att personer antas till högskole­utbildning på falska meriter. Åtgärder och påföljder vid en dylik upptäckt varierar beroende av var i antagningsprocessen eller studierna personen befinner sig. Ärendegång och olika scenarier beskrivs i detta dokument.