Säkerhet

Spara favorit 20 dec december 2016

Policy

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicyn sammanfattar övergripande mål och ansvarsområden för Mittuniversitetets säkerhetsarbete.

SäkerhetspolicyLyssna

Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicy för Mittuniversitetet, policyn gäller alla lokaler där universitetet bedriver verksamhet.

BrandskyddspolicyLyssna

Policy för informationssäkerhet

Policyn sammanfattar övergripande mål och principer för Mittuniversitetets arbete med informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhetLyssna

Kontaktperson: Helena Wallskog, INFRA 
Beslutsdatum: 2019-10-01
Giltighetstid: Tillsvidare 

Handläggningsordningar

Handläggningsordning för krishantering

Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och definitioner som kompletteras av olika checklistor beroende på krisens/den extraordinära händelsens art och omfattning.

Handläggningsordning för krishanteringLyssna

 

Handläggningsordning för incidenthantering

Handläggningsordningen beskriver ramarna för Mittuniversitetets interna hantering av incidenter rörande informationssäkerhet, IT samt personuppgifter. Detaljerade processer och arbetssätt beskrivs i
rutindokument.

Handläggningsordning för incidenthanteringLyssna

99
5