Säkerhet

Spara favorit 20 dec december 2016

Policy

Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicy för Mittuniversitetet, policyn gäller alla lokaler där universitetet bedriver verksamhet.

BrandskyddspolicyLyssna

Handläggningsordningar

Handläggningsordning för krishantering

Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och definitioner som kompletteras av olika checklistor beroende på krisens/den extraordinära händelsens art och omfattning.

Handläggningsordning för krishanteringLyssna

 

99
2