Kompetensutveckling

Spara favorit 24 jan januari 2017

Strategier

Handläggningsordning

Riktlinjer för aktivt omställningsstöd

Inom MIUN är arbetsgivaren och de fackliga parterna överens om att huvudinriktningen för aktivt omställningsstöd skall vara att använda medlen för kompetensväxling/-utveckling. Syftet med stödåtgärderna skall ligga i linje med MIUN´s utveckling på såväl kort som lång sikt med målsättningen att stimulera medarbetarna till sådan utveckling som kan förebygga kompetensbrister eller övertalighetssituationer i senare skeden

Riktlinjer för aktivt omställningsstödLyssna

Regel

Regler för utbildning i svenska för internationellt rekryterade medarbetare

Mittuniversitetet erbjuder utbildning motsvarande 40 undervisningstimmar. Tid motsvarande antalet undervisningstimmar får avsättas inom ramen för tjänsten.

  • Tillsvidareanställda ska delta i erbjuden svenskundervisning
  • Vid tidsbegränsad anställning längre än ett år - bör anställda delta i erbjuden svenskundervisning.
  • Gästforskare och kortare anställningar erbjuds att delta i svenskundervisning.

Regler för utbildning i svenska för internationellt rekryterade medarbetareLyssna

99
2