Hantera och avsluta anställningar

Spara favorit 14 okt oktober 2016

Regler

Anställning efter 67 års ålder

Regel

Anställning efter 67 års ålderLyssna

Bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Begreppet bisyssla betyder i princip varje syssla eller verksamhet, tillfällig eller permanent, med eller utan ekonomisk ersättning, som en arbetstagare har vid sidan av anställningen vid Mittuniversitetet, och som inte kan hänföras till privatlivet.

Regler för bisysslor för anställda vid MittuniversitetetLyssna

Handläggningsordningar

Riktlinjer för beviljande av delpension

Delpensionsavtalet innebär möjligheten, om arbetsgivaren så medger, att f r o m den månad arbetstagaren fyller 61 år eller senare erhålla delpension. Delpension kan utges längst till den månad arbetstagaren fyller 65 år.

Riktlinjer för beviljande av delpensionLyssna  

0
3