Resurstilldelningsdokument

Spara favorit

Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet. 

Syftet med resurstilldelningsdokumentet är att tydliggöra och åskådliggöra de fördelningsprinciper som utgör grunden för lärarens arbetstid.

ResurstilldelningsdokumentLyssna