Lokalt avtal arbetstid för lärare

Spara favorit

Detta avtal gäller lärare vid Mittuniversitetet vilka omfattas av Villkorsavtalet.

Därutöver gäller avtalet i tillämpliga delar anställning som doktorand.

Med lärare avses enligt högskoleförordningen 4 kap professor, lektor, adjungerad professor, gästprofessor och forskarassistent , samt enligt Mittuniversitetet lärarkategorierna adjunkt och adjungerad lektor.

Lokalt avtal arbetstid för lärareLyssna