Hantera närvaro och frånvaro

Spara favorit 14 okt oktober 2016

Regler

Lokalt avtal arbetstid för lärare

Detta avtal gäller lärare vid Mittuniversitetet vilka omfattas av Villkorsavtalet.

Därutöver gäller avtalet i tillämpliga delar anställning som doktorand.

Med lärare avses enligt högskoleförordningen 4 kap professor, lektor, adjungerad professor, gästprofessor och forskarassistent , samt enligt Mittuniversitetet lärarkategorierna adjunkt och adjungerad lektor.

Lokalt avtal arbetstid för lärareLyssna

Lokalt avtal om lärares semester

Lokalt avtal gällande förläggning av semester för personal inom lärarkategorierna

Lokalt avtal om lärares semesterLyssna

Resurstilldelningsdokument

Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet. 

Syftet med resurstilldelningsdokumentet är att tydliggöra och åskådliggöra de fördelningsprinciper som utgör grunden för lärarens arbetstid.

ResurstilldelningsdokumentLyssna

Avtal om kvotberäknad semester

Avtal om kvotberäknad semester för personal med koncentrerad deltid

Avtal om kvotberäknad semesterLyssna

Flextid för TA personal

Flextid tillämpas vid arbetsdagens början resp slut 07.00 – 09.00 och 15.00 – 18.00 samt under lunchtid 11.30 – 13.00. Lunchen skall vara minst 30 min. Det finns inget flexur. Var och en tar eget ansvar för att detta hanteras på ett seriöst sätt.

Arbetstidsavtal TA-personalLyssna

0
5