Webborganisation för miun.se

Spara favorit

Organisationens utformning syftar till att:

  • Tydliggöra fördelningen mellan strategiskt arbete och dagligt operativt arbete.
  • Arbetsuppgifter och befogenheter ska vara tydliga för alla roller, mandatet ska vara tydligt
  • Antalet webbredaktörer ska minska och professionalismen öka: färre personer ska arbeta med webben på en större del av sin arbetstid. 

Webborganisation för miun.seLyssna