Handläggningsordning för etablerande av avtal med utländska lärosäten

Spara favorit

Handläggningsordningen tydliggör ansvarsfördelning, beslutsprocesser samt arbetsgång vid etablerandet av avtal med utländska lärosäten. Handläggningsordningen omfattar även en guide för arbetsprocessen med tillhörande checklista.

Handläggningsordning för etablerande av avtal med utländska lärosätenLyssna
Bilaga: Guide för etablerande av avtal med utländska lärosätenLyssna