Examen

Spara favorit 14 okt oktober 2016

Regler

Mittuniversitetets examensordning

Mittuniversitetets examensordning Dnr: MIUN 2007/373Lyssna

Utfärdande av kursbevis

Utfärdande av kursbevis

Högskoleförordningen, Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor samt Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer styr när kursbevis ska utfärdas. Kursbevis ufärdas från och med den 12 november 2018 endast från Ladok. Beställning av kursbevis görs via Ladok@miun.se.

Examensbeskrivningar

Mittuniversitetets examensbeskrivningar

0
3