Riktlinjer för beredning av utbildningsplaner under revidering, HUV

Spara favorit

Fakultetsnämnden beslutar om utbildningsplaner för program. Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå har av fakultetsnämnden ålagts att besluta om revidering av innehåll och dess ordförande att besluta om smärre justeringar gällande utbildningsplaner. För att säkra kvalitetsmässig hantering har rådet beslutat att upprätta riktlinjer som anger vad revidering av innehåll omfattar och vad som ska ses som en smärre justering.

Riktlinjer för beredning av utbildningsplaner under revidering, HUVLyssna