Handläggningsordning för inrättande, nedläggning, vilande och återupptagning av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå

Spara favorit

Handläggningsordningen tydliggör ansvarsfördelning, beslutsprocesser samt arbetsgång vid inrättande, nedläggning och återupptagning av utbildningsprogram. Handläggningsordningen omfattar även en mall för beslutsunderlag (se avsnitt 3 i handläggningsordningen).