Regler för individuell studieplan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Spara favorit

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsrådet ansvarar för fastställandet av den individuella studieplanen och för uppföljningen av de i planen gjorda åtagandena. Avdelningen har ansvaret för att universitetets åtaganden i den individuella studieplanen fullgörs.

Regler för individuell studieplan – fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna