Inrättande, uppföljning, avveckling av ämnen på forskarnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Spara favorit

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultetsnämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier att inom sitt ansvarsområde fastställa ämnen i vilka utbildning på forskarnivå får anordna

Inrättande, uppföljning, avveckling av ämnen på forskarnivåLyssna