Riktlinjer för ämnen på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap

Spara favorit

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultets- nämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för humanvetenskap att inom sitt ansvarsområde fastställa ämnen i vilka utbildning på forskarnivå får anordnas. Till denna uppgift hör att både inrätta, följa upp och avveckla ämnen efter fastställda kriterier, samt att uppmuntra ämnen på avancerad nivå till att utveckla sådan utbildning när förutsättningar för detta finns.

Riktlinjer för ämnen på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskapLyssna