Riktlinjer för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid licentiatseminarium vid fakulteten för humanvetenskap

Spara favorit

En licentiatuppsats / -avhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller god- känd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i och försvaret av uppsatsen / avhandlingen. Betyg för licentiatuppsats / -avhandling skall bestämmas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje uppsats / avhandling.

Riktlinjer för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid licentiatseminarium vid fakulteten för humanvetenskapLyssna