Riktlinjer avseende disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Spara favorit

Högskoleförordningen föreskriver att doktoranden skall försvara sin avhandling vid en offentlig disputation. De formella kraven innebär bland annat att respondenten, fakultetsopponenten, ordföranden för disputationen och samtliga ledamöter i betygsnämnden måste vara närvarande under hela disputationen.

Riktlinjer avseende disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskapLyssna