Regler om jäv för opponent, granskare och betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Spara favorit

För att säkerställa en tillfredsställande kvalitet i examinationen av doktorander vid fakulteten har lokala regler utarbetats. De lokala reglerna ska fungera som ett stöd för avdelningarna när opponent, granskare och betygsnämndsledamot ska förslås vid examinationen av doktorand. Granskning av jäv för opponent, granskare och betygsnämnd sker innan anmälan om disputation/lic godkänns.

Regler om jäv för opponent, granskare och betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna