Regler för disputationsakten och kompetenskrav på opponent, ordförande samt betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Spara favorit

Högskoleförordningen säger att det  för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Vid betygs- sättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Lokala regler finns.

Regler för disputationsakten och kompetenskrav på opponent, ordförande samt betygsnämnd, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna