Regel för förhandsgranskning av avhandling vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Spara favorit

För att säkerställa att Mittuniversitetets kvalitetsmål uppnås ska avhandlingen granskas löpande under avhandlingsarbetets gång. Detta ansvar vilar i första hand på berörda handledare. Avdelningen ansvarar för att en förhandsgranskning av manus sker innan avhandlingen trycks.

Regel för förhandsgranskning av avhandling vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierLyssna