Handläggningsordning för arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling

Spara favorit

Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen (SFS 2008:567), men det finns även kopplingar till arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17).

Denna handläggningsordning ska tydliggöra bland annat roller, ansvarsfördelning och arbetsgång vid Mittuniversitetets i arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.

Handläggningsordning för arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandlingLyssna