Interna kvalitetssäkringsprocesser HUV

Spara favorit

Rådet för utbildning på grund‐ och avancerad nivå har per delegation från fakultetsnämnden ett övergripande ansvar att främja och utveckla utbildning på grund‐ och avancerad nivå samt att säkerhetsställa utbildningens kvalitet. Genom systematisk granskning av ämnen och program kan kvalitet säkerställas.

Interna kvalitetssäkringsprocesser HUVLyssna