Handläggningsordning för Universitetskanslersämbetets granskningar vid Mittuniversitetet

Spara favorit

Universitetskanslersämbetet utvärderar huvudområden och examina utifrån ett nationellt system för kvalitetssäkring som infördes 2017. Denna handläggningsordning tydliggör roller, ansvarsfördelning och arbetsgång vid Mittuniversitetets arbete med dessa kvalitetsutvärderingar. (Detta dokument ersätter tidigare handläggningsordning med dnr MIUN 2014/30.)

Handläggningsordning för Universitetskanslersämbetets granskningar vid MittuniversitetetLyssna