Besluts- och delegationsordning för HUV

Spara favorit

Besluts- och delegationsordningen är ett komplement arbetsordningen för fakulteten som anger vilka roller och övergripande ansvarområden som finns inom HUV. De två dokumenten tydliggör tillsammas det övergripande ansvar, de mandat och de delegationer som olika befattningshavare och organ har vid fakulteten. BEsluts- och delegationsordningen innehåller både de delegationer som fakultetsnämnden beslutar om och de som dekanen beslutar om.

Kontaktperson: Karin Olsson, HUV
DNR: MIUN 2019/658
Giltighetstid: 2019-07-01 - tillsvidare